Za bezbolestný pohyb
Základem naší klinické práce je precizní diagnostika, při níž uplatňujeme a propojujeme naše znalosti z oblastí fyzioterapie, ortopedie , neurologie, tělovýchovného lékařství a dalších oborů. Během vstupního vyšetření je kladen důraz na rozhovor s klientem a pochopení jeho obtíží. Během diagnostického procesu se snažíme propojit obtíže klienta s jeho klinickým nálezem a najít nejslabší místo. Specializujeme se na léčbu chronické bolesti pohybového aparátu, poruchy síly, stability, koordinace i rozsahu pohybu. Na základě vyšetření indikujeme léčebnou metodu. Na našem pracovišti se specializujeme na léčbu metodou Neurac, která je pro uvedené potíže klientů velmi efektivní. Součástí vyšetření je provedení Neurac Testu, s cílem nalézt slabý článek ve funkci pohybového aparátu. Výsledkem vstupního vyšetření je individuální léčebný plán.

Individuální terapie

Individuální terapie je indikována na základě výsledků vstupního vyšetření doplněného o Neurac Test.

Obvykle se jedná o:

 • 25/55 minut
 • Frekvenci léčby stanovujeme dle reakce klienta na léčbu během prvních třech terapií
 • Délka léčby probíhá dle individuální potřeby klienta

Terapie probíhá s cílem snížení úrovně bolesti a zlepšení pohybové funkce. Toho můžeme dosahovat pomocí využití aparátu Redcord, díky němuž dokážeme „oddělit pohyb od bolesti“ a nastavit individuální míru obtížnosti cvičení.

Skupinová terapie

Medical trénink– způsob skupinové terapie navazující na intenzivní individuální terapii. Jedná se o cvičení, kdy každý klient obdrží individuální cvičební program sestavený fyzioterapeutem zaměřený na odstranění jeho obtíží. Rozhodnutí o tom, kdy je správný čas pro tuto formu léčby je v kompetenci fyzioterapeuta.

 • 55 minutové terapie
 • 1 – 2 x týdně
 • malé skupinky s individuálním plánem cviků a pečlivou supervizí fyzioterapeuta

Po úspěšném dokončení terapie Medical trénink je klient ve stavu, kdy ustupují jeho obtíže a bez obav může pokračovat v samostatném cvičení či se vrátit ke svým oblíbeným pohybovým aktivitám.

Pro zajištění dostatečného objemu pohybové aktivity doporučujeme některý z programů Kondičního cvičení ve skupině nebo individuálně v prostředí domova.

Pokud slabé články nejsou odstraněny a léčba by nebyla úspěšná (nepostupuje dle předpokladů), navrhujeme co nejdříve spolupráci s dalšími lékaři specialisty.

Léčba dospělých

U dospělých klientů se setkáváme se širokou škálou obtíží. Léčíme klienty všech věkových kategorií:

 • S chronickou či opakující se bolestí pohybového aparátu: bolesti zad, výhřezy meziobratlových plotének, bolesti kyčlí, krku, hlavy, ramen …
 • Poúrazová fyzioterapie (po zlomeninách a podvrtnutích kotníků, kolen, ramen, autonehody – whiplash syndrom)
 • Předoperační a pooperační fyzioterapie (zacvičení pacientů před operací, návrat do normálního pohybových aktivit a obnovení funkce pohybového aparátu po operaci)
 • Prevence – kontrola funkce pohybového aparátu, nalezení svalových dysbalancí ohrožujících pohybové aktivity, zvýšení výkonu, prevence úrazů.
 • Řešení specifických obtíží vznikajících z přetížení např.:
  1. Dlouhodobé setrvání ve statických pozicích – sed a stoj (prodavači, řidiči, administrativa)
  2. Těžká fyzická práce – zvedání břemen, ergonomie pohybu
  3. Nedostatek pohybové aktivity (ICHS, obezita, snížená odolnost proti stresu a pod.)

Léčba dětí

Léčba dětí je, stejně jako v případě dospělých, založena na precizní diagnostice a nalezení příčin obtíží.

Správný vývoj dětského pohybového aparátu je zásadní pro zdraví v dospělosti a rozvoj případných sportovních aktivit se správným a zdravým dopadem na organizmus.

Zaměřujeme se mimo jiné na:

 • Terapii dětí s vadným držením těla (odstáté lopatky, prohnutá záda, ploché nohy…)
 • Léčbu skoliózy
 • Chronickou bolest (zad, hlavy, krku, nohou, kolen …)
 • Terapii dětí s poruchami koordinace

Pro zlepšení zdravotního stavu dětí nabízíme Zdravotní cvičení pro děti  ve skupince.  Tento program poskytujeme na základě půlročních a ročních permanentek.

Péče o ženské zdraví

Pro zlepšení zdravotního stavu dětí nabízíme Zdravotní cvičení pro děti  ve skupince.  Tento program poskytujeme na základě půlročních a ročních permanentek.

Každé tělo je jiné a každá obtíž může mít jinou příčinu, a proto nenabízíme univerzální řešení, ale zcela individuální přístup.

Program pro ženy začíná přednáškou Mgr. Alice Hamáčkové Intimní ženské otázky a jejich aktivní řešení.

Zájemkyním o cvičení zaměřené na ženské otázky nabízíme Vstupní vyšetření, jehož součástí je Neurac test a pohovor s fyzioterapeutkou často doplněný o intimní problematiku ženy.  Vyšetříme svaly oblasti zad a pánve a případně další specifické testy, které se správnou funkcí pánevního dna významně souvisí.

Osobní cvičební plán je sestaven na základě vstupních testů a cvičit jej budete v rámci Medical tréninku pro ženy, kde v malé, uzavřené skupince posílíte potřebné svalové skupiny, za podpory fyzioterapeutky.

Jak u nás probíhá

h
Vstupní vyšetření – první a nejdůležitější společné setkání, které stojí na začátku cesty za bezbolestným pohybem
w
Na začátku vyšetření si budete hodně povídat s našimi fyzioterapeuty – vždy nás zajímá, co vás trápí, od kdy problém pociťujete, jak jste to doposud řešili. Doptávat se budeme na spoustu věcí, které spolu budou úzce či vzdáleněji souviset.
Následně přistoupíme k takzvanému “testování” – nebojte, není to nic nepříjemného.
Neurac Test zahrnuje test lokální motorické kontroly a test myofasciálních zřetězení.
Z
Co to vlastně znamená? Neurac Test zjednodušeně odhaluje, kde má vaše tělo slabiny. Jaké svaly fungují dobře, jaké hůře, nebo dokonce nefungují vůbec. Zároveň odhaluje jejich společnou součinnost, tedy zda se při určitém pohybu zapojují přesně ty svaly, co mají a zda je jejich vzájemný vztah při pohybu v harmonii.
Díky tomuto testu dokážeme určit problémová místa a příčiny bolesti
d
Po té vám už na základě všech informací sestavíme individuální plán terapie a budeme se těšit z vašich pokorků

Kontakt

Redpoint Clinic CZ

+420 730 517 397

recepce@redpoint-clinic.cz

nám. 5. května 888/9

Hradec Králové

500 02

Ahama s.r.o.
Sídlo: náměstí 5. května 888/9, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27491579
Spisová značka: C 22196 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 3. dubna 2006

Už jste u nás byli?

6 + 3 =